WEBSITE SEARCH
Download
Quản Lý Bán Hàng Trực Tuyến - WA
Quản Lý Bán Hàng - 172 MB
Quản Lý Hóa Đơn - 70 MB
Quản Lý Kho - 160 MB
Quản Lý Học Phí - WA
Quản Lý Cầu Đường - WA
Hướng Dẫn Sử Dụng
Quản Lý Hóa Đơn
Quản Lý Kho
Quản Lý Bán Hàng
Quản Lý Cầu Đường
Quản Lý Doanh Nghiệp
Chức Năng ERP
Thảo Luận Về ERP
Nghiệp Vụ Kế Toán
Bài Tập Kế Toán
Hỗ Trợ Phần Mềm
 
TƯ VẤN HỖ TRỢ
 Nguyễn Đức Hồ
Hotline: 0983.89.89.11
--------
Công Ty Phần Mềm Hoàn Hảo
 
TP. Hồ Chí Minh
122 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.


 
Long An
Số 3 Đường Số 3, KDC Kiến Phát, Phường 6, TP.Tân An, Long An.
Điện thoại: 0272.6504722

 Chức Năng ERP
Phần: Quản lý kế toán

Kế Toán là một bộ phận không thể thiếu ở hầu hết các doanh nghiệp. Bộ phận Kế toán phải phản ánh kịp thời, đầy đủ và chính xác mọi hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh, là nơi tập trung xử lý các thông tin cần thiết để thực hiện báo cáo thuế và một số nghiệp vụ khác. Kế toán giữ vai trò như người đại diện của doanh nghiệp với Nhà Nước. Tự động hóa tối đa hoạt động Kế toán, đó là những gì mà phân hệ làm được

CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN

Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

 • Lập và in ấn các phiếu thu chi tiền mặt, tiền gửi.
 • Theo dõi thu chi tồn quỹ, kết xuất các báo cáo liên quan.
 • Cho phép nhập nhiều hóa đơn trên cùng một phiếu.
 • Theo dõi số dư của từng tài khoản trong ngân hàng.

Kế toán tài sản cố định

 • Theo dõi nguyên giá, khấu hao, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại của từng tài sản.
 • Cho phép lập các phiếu tăng, giảm và phiếu đánh giá lại giá trị tài sản cố định như sửa chữa, lắp đặt thêm…
 • Tự động trích khấu hao theo phương pháp cũng như đối tượng sử dụng do người dùng thiết lập.
 • Người dùng có thể thực hiện trích khấu hao thủ công mà chương trình vẫn theo dõi được khấu hao.
 • Kết xuất dữ liệu và lập các báo cáo, sổ tài sản cố định, sổ chi tiết khấu hao…

Kế toán thành phẩm và giá thành

 • Tập hợp chi phí (chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu và chi phí sản xuất chung) của từng phân xưởng hay công trình.
 • Phân bổ chi phí nhân công và nguyên vật liệu theo phương pháp định mức hoặc hệ số. Chi phí sản xuất chung được phân bổ theo phương pháp người dùng định nghĩa.
 • Tính giá thành cả những bán thành phẩm trung gian trong dây chuyền để xác định giá thành của thành phẩm cuối cùng, giải quyết được vấn đề nhận gia công hoặc đem gia công một số công đoạn trong quy trình sản xuất.
 • Có thể sử dụng hoặc không sử dụng giá thành kế hoạch.
 • Kết xuất dữ liệu và lập các báo cáo có liên quan.

Kế toán vật tư hàng hóa

 • Lập và in các loại phiếu nhập xuất hàng hóa vật tư thành phẩm.
 • Theo dõi tồn kho trên từng tài khoản, kho hàng.
 • Tự động tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp tính giá khác nhau.
 • In thẻ kho và tình hình nhập xuất tồn theo từng kho, từng hàng hóa hay tài khoản.

Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

 • Lập và theo dõi công nợ các phiếu mua hàng.
 • Kết xuất các bảng báo cáo hàng hóa dịch vụ mua vào.
 • Theo dõi công nợ theo nhiều ngoại tệ.
 • Kết xuất dữ liệu và lập các báo cáo liên quan.

Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

 • Lập và in các phiếu bán hàng, bán thành phẩm, theo dõi doanh thu.
 • Kết xuất báo cáo hàng hóa dịch vụ bán ra.
 • Theo dõi công nợ phải thu theo nguyên tệ và nhiều ngoại tệ khác.
 • Kết xuất các báo cáo liên quan.

Kế toán tài khoản ngoài bảng

 • Lập và lưu trữ các phiếu liên quan đến tài khoản ngoài bảng.
 • Tự động kết xuất lên bảng cân đối kế toán.

Kế toán tổng hợp

 • Cho phép nhập và in tất cả các bút toán kết chuyển, điều chỉnh và tổng hợp.
 • Kết xuất số liệu báo cáo.

Kế toán khác

 • Đây là phần mở rộng của chương trình. Người sử dụng có thể khai báo nhiều đối tượng chi tiết, tài khoản khác vào hệ thống và chương trình sẽ theo dõi được số dư của các đối tượng này.
 • Người dùng có thể mở rộng khả năng của chương trình với số lượng đối tượng mới không hạn chế.

Xác định kết quả kinh doanh và tính lãi lỗ

 • Kết chuyển chi phí tự động.
 • Trích khấu hao tự động.
 • Tự động xác định kết quả nghiệp vụ tài chính và kết chuyển.
 • Tự động xác định kết quả hoạt động bất thường.
 • Có thể điều chỉnh số liệu sau khi khóa sổ và thực hiện khóa sổ lại.
 • Tự động tính thuế thu nhập doanh nghiệp và kết chuyển lãi lỗ.
 • Nếu cần có thể tự động trích các quỹ (phân phối kết quả hoạt động kinh doanh).
 • Không cho phép cập nhật dữ liệu sau khi đã xác định khóa sổ hoàn chỉnh.

Hệ thống chứng từ báo cáo

 • Chương trình in chứng từ kế toán như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, thẻ TSCĐ theo đúng quy định của Bộ Tài chính.
 • Thực hiện tự động các báo cáo tài chính định kỳ theo đúng yêu cầu của cơ quan thuế, cụ thể như:

- Tờ khai Thuế GTGT.
- Bảng kê hóa đơn dịch vụ hàng hóa mua vào.
- Bảng kê hóa đơn dịch vụ hàng hóa bán ra.
- Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn, chứng từ.
- Bảng kê nhập xuất tồn hàng hóa, nguyên liệu.
- Bảng cân đối kế toán.
- Xác định kết quả kinh doanh và tính lãi lỗ.

In các sổ sách kế toán theo quy định của Bộ Tài chính và theo nhu cầu riêng của công ty.

 • Hệ thống báo cáo nội bộ rất chi tiết và đầy đủ, in theo nhiều kiểu khác nhau tùy theo đối tượng nhận báo cáo và mục đích sử dụng báo cáo để tạo thuận lợi cho các cấp lãnh đạo khác nhau nhận báo cáo.
 • Trừ báo cáo tài chính in theo định kỳ, các báo cáo còn lại đều có thể lựa chọn thời gian báo cáo từ ngày… đến ngày… hoặc từ tháng… đến tháng….
 • Báo cáo nhanh: tất cả các báo cáo đều có thể in vào bất cứ lúc nào cần đến.
 • Các báo cáo đều có thể xem trước trên màn hình hoặc chuyển đổi sang dạng Excel, HTML (đưa lên website), văn bản dạng text hay dạng nhị phân để tùy nghi sắp xếp theo nhu cầu của người dùng.

Công cụ hỗ trợ

 • Theo dõi công nợ theo nhiều đơn vị tiền tệ.
 • Theo dõi tình hình sử dụng ngân sách, kinh phí trong Công ty.
 • Công cụ tìm kiếm nhanh chóng.
 • Công cụ kiểm tra phân tích dữ liệu tại mỗi kết xuất: truy ngược về chứng từ phát sinh.
 • Tự động trích khấu hao, tổng hợp kết chuyển, tính giá thành, xác định lãi lỗ.
 • Khả năng mở rộng lớn và có nhiều tùy chọn giúp tương thích với đặc thù của từng đơn vị.
 • Hệ thống báo cáo phong phú, có khả năng thay đổi định dạng báo cáo.

Hệ thống

 • Hệ thống hoạt động theo mô hình Client/Server trong môi trường mạng LAN.
 • Hệ thống phân quyền chi tiết đến từng chức năng cũng như từng báo cáo. Có chức năng phân quyền theo từng nhóm để giảm nhẹ việc phân quyền.
 • Hệ thống có chức năng sao lưu và phục hồi dữ liệu.
 • Hệ thống có khả năng rút dữ liệu của một khoảng thời gian ra khỏi hệ thống để sao lưu làm cho hệ thống nhẹ nhàng và an toàn hơn. Khi cần chỉ chèn dữ liệu đã rút và sử dụng bình thường.
 • Với mô hình hệ thống là Client/Server trong mạng LAN, dữ liệu của hệ thống có thể đặt tại nhiều nơi cách xa nhau, sau đó gửi dữ liệu theo dạng thư điện tử, hoặc đĩa mềm về tổng công ty để tổng hợp và tính lãi lỗ (đồng bộ dữ liệu).

Quản lý người dùng và bí mật hoạt động kinh doanh

 • Việc sử dụng hệ thống phần mềm trong môi trường thông tin đồng nhất sẽ là một con dao hai lưỡi nếu hệ thống không được phân quyền tốt. Không phải hóa đơn nào, công nợ của khách hàng nào nhân viên cũng được xem, không phải dữ liệu nào của bộ phận kế toán nhân viên cũng được biết, không phải thông tin nào cũng có thể xóa được. Để đảm bảo an toàn thông tin về nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh. Để làm việc với hệ thống, người dùng phải nhập tên và mật khẩu, và sau đó chỉ được làm việc với các chức năng và xem những nội dung thông tin mà người quản trị hệ thống quy định (thường là trưởng phòng hoặc lãnh đạo cấp cao hơn, hoặc theo quy định chung của công ty). Người dùng có thể tự thay đổi mật khẩu của mình

(Trích nguồn: SSP)

 
Trang Chủ   |    Giới Thiệu   |    Sản Phẩm   |    Diễn Đàn   |    Liên Hệ   |    Tin Tức

Copyright © Perfect Software Co.,Ltd, 2005. All Rights Reserved

Site info
perfect.com.vn
Cài đặt toolbar