WEBSITE SEARCH
Download
Quản Lý Bán Hàng Trực Tuyến - WA
Quản Lý Bán Hàng - 172 MB
Quản Lý Hóa Đơn - 70 MB
Quản Lý Kho - 160 MB
Quản Lý Học Phí - WA
Quản Lý Cầu Đường - WA
Hướng Dẫn Sử Dụng
Quản Lý Hóa Đơn
Quản Lý Kho
Quản Lý Bán Hàng
Quản Lý Cầu Đường
Quản Lý Doanh Nghiệp
Chức Năng ERP
Thảo Luận Về ERP
Nghiệp Vụ Kế Toán
Bài Tập Kế Toán
Hỗ Trợ Phần Mềm
 
TƯ VẤN HỖ TRỢ
 Nguyễn Đức Hồ
Hotline: 0983.89.89.11
--------
Công Ty Phần Mềm Hoàn Hảo
 
TP. Hồ Chí Minh
122 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.


 
Long An
Số 3 Đường Số 3, KDC Kiến Phát, Phường 6, TP.Tân An, Long An.
Điện thoại: 0272.6504722

 Chức Năng ERP
Phần: Quản lý nguồn nhân lực

Để biết ai là ai, làm gì, đã làm gì, khả năng đến đâu, hưởng lương bao nhiêu cũng như các thông tin khác về nguồn lực quyết định của doanh nghiệp- Nhân sự. Phân hệ quản lý nhân sự luôn là một cuốn lý lịch sống và động về toàn bộ thành viên của doanh nghiệp. Các báo cáo nhiều mặt sẽ cho lãnh đạo doanh nghiệp thấy được những thông tin cần thiết nhất cho hoạt động quản lý nhân sự của mình.

CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN

Thiết lập và điều chỉnh cơ cấu nhân sự

Cơ cấu nhân sự của doanh nghiệp dễ dàng thiết lập và thay đổi theo:

 • Danh mục phòng ban, tổ chức.
 • Sơ đồ tổ chức thể hiện dưới dạng cây thư mục.
 • Danh mục chức vụ hiện có của doanh nghiệp.
 • Danh mục chức danh tương ứng tại các phòng ban.
 • Mô tả công việc tương ứng với các vị trí làm việc.

Việc điều chỉnh cơ cấu nhân sự được thực hiện tự động qua hệ thống các quyết định:

 • Quyết định bổ nhiệm vị trí công tác.
 • Quyết định thuyên chuyển.
 • Quyết định nghỉ việc.
 • Quyết định thử việc.
 • Quyết định khác.

Lưu trữ thông tin cá nhân của nhân viên

Phân hệ cho phép ghi nhận và lưu trữ thông tin đầy đủ nhất về cá nhân nhân viên:

 • Thông tin lý lịch cá nhân.
 • Thông tin về chuyên môn.
 • Thông tin về quan hệ gia đình.
 • Thông tin tham gia đoàn thể xã hội.
 • Thông tin về quá trình bản thân.

Thực hiện các chức năng tìm kiếm thông tin nhân viên nhanh chóng

 • Tìm kiếm dựa trên thông tin chính xác hoặc tìm kiếm gần đúng.
 • Cho phép kết hợp nhiều điều kiện tìm kiếm.

Ghi nhận thông tin về quá trình làm việc và năng lực của nhân viên

Toàn bộ thông tin về quá trình làm việc của nhân viên tại doanh nghiệp sẽ được ghi nhận chi tiết:

 • Thông tin về các quyết định khen thưởng, kỷ luật liên quan đến nhân viên.
 • Thông tin về các vị trí đã và đang làm việc qua các quyết định thuyên chuyển.
 • Thông tin về các vị trí kiêm nhiệm.
 • Thông tin về quá trình đi công tác.

Thông tin về năng lực của nhân viên được ghi nhận theo:

 • Kết quả qua các đợt đánh giá nhân viên.
 • Chuyên môn và kết quả các chương trình đào tạo.

Thực hiện chấm công và tính lương

 • Thực hiện các hình thức chấm công theo ca làm việc, theo giờ, theo sản phẩm.
 • Thiết lập và thực hiện tính lương theo các phương án:

- Tính lương theo sản phẩm.

- Tính lương theo giờ.

- Tính lương theo hệ số chức vụ.

- Tính lương khoán.

 • Quản lý phụ cấp, tiền thưởng, các loại phí và lệ phí, theo dõi tạm ứng nhân viên.
 • Quá trình chi trả lương cho nhân viên: số phải trả, số thực trả, số lần chi trả lương.

Theo dõi hợp đồng lao động

 • Quản lý thông tin về hợp đồng lao động của từng nhân viên.
 • Các hình thức hợp đồng lao động do người dùng tự thiết lập.
 • Theo dõi hợp đồng lao động: thông báo sắp hết hạn hợp đồng lao động, thực hiện gia hạn và thông tin về gia hạn hợp đồng.

Ghi nhận và theo dõi thông tin tuyển dụng

Toàn bộ thông tin về quá trình tuyển dụng được ghi nhận từ khi xác định nhu cầu tuyển dụng cho tới khi hoàn thành đợt tuyển dụng, bao gồm:

 • Thông tin về các đợt tuyển dụng.
 • Yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban cho từng vị trí trong từng đợt tuyển dụng.
 • Thông tin về ứng viên tham gia ứng tuyển.
 • Kết quả tuyển dụng.
 • Thông tin về quyết định và quá trình thử việc.

Thống kê, báo cáo và phân tích tình hình nhân sự

Thực hiện thống kê – phân tích về:

 • Thông tin lý lịch nhân viên: cơ cấu giới tính, tình trạng hôn nhân, thành phần dân tộc, thành phần tôn giáo.
 • Trình độ lao động: trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
 • Cơ cấu độ tuổi lao động, độ tuổi – giới tính.
 • Biến động tổng quỹ lương và mức lương bình quân.
 • Biến động lao động: biến động tổng số lao động, biến động tăng, giảm lao động.
 • Cơ cấu tổ chức: số lượng, cơ cấu tỷ trọng nhân sự tại các bộ phận, tại các vị trí.

Báo cáo nhân sự:

 • Các loại danh sách nhân viên theo đơn vị – phòng ban, chức vụ, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn.
 • Danh sách nhân viên theo thông tin cá nhân: dân tộc, tôn giáo, lý lịch cá nhân…
 • Danh sách các đơn vị – phòng ban.
 • Danh sách khen thưởng, kỷ luật, nhân viên đi công tác trong nước, nước ngoài, nhân viên nghỉ việc, thuyên chuyển công tác,…
 • Bảng đánh giá của từng nhân viên theo các chỉ tiêu đánh giá.
 • Các báo cáo tuyển dụng.
 • Các báo cáo về chấm công, tiền lương.
 • Các báo cáo về hợp đồng lao động.

(Trích nguồn: SSP)

 
Trang Chủ   |    Giới Thiệu   |    Sản Phẩm   |    Diễn Đàn   |    Liên Hệ   |    Tin Tức

Copyright © Perfect Software Co.,Ltd, 2005. All Rights Reserved

Site info
perfect.com.vn
Cài đặt toolbar