WEBSITE SEARCH
Dịch Vụ
 
Download
Quản Lý Bán Hàng Trực Tuyến - WA
Quản Lý Bán Hàng - 172 MB
Quản Lý Hóa Đơn - 70 MB
Quản Lý Kho - 160 MB
Quản Lý Học Phí - WA
Quản Lý Cầu Đường - WA
Quản Lý Doanh Nghiệp
Chức Năng ERP
Thảo Luận Về ERP
Nghiệp Vụ Kế Toán
Bài Tập Kế Toán
Hỗ Trợ Phần Mềm
 
TƯ VẤN HỖ TRỢ
 Nguyễn Đức Hồ
Hotline: 0983.89.89.11
--------
Công Ty Phần Mềm Hoàn Hảo
 
TP. Hồ Chí Minh
122 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.


 
Long An
Số 3 Đường Số 3, KDC Kiến Phát, Phường 6, TP.Tân An, Long An.
Điện thoại: 0272.6504722

 Thông Tin Hóa Đơn
Những điều cần biết về hóa đơn - Kỳ 1

Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Kể từ ngày 1/1/2011 trở đi, cơ quan thuế không bán hóa đơn cho cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp. Các doanh nghiệp phải tạo hóa đơn để phục vụ việc kinh doanh.

Loại và hình thức hóa đơn

V Các loại hóa đơn:

- Hóa đơn GTGT: dành cho người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Hóa đơn bán hàng: dành cho người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng ghi rõ trên hóa đơn “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

- Hóa đơn xuất khẩu: dùng trong xuất khẩu, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như là xuất khẩu.

- Hóa đơn khác gồm: vé, thẻ, tem, phiếu thu tiền bảo hiểm…

- Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…

+ Hình thức hóa đơn:

- Hóa đơn tự in: tự in trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác.

- Hóa đơn điện tử: tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử được tạo lập, lưu trữ và quản lý theo Luật Giao dịch điện tử.

- Hóa đơn đặt in: do tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in hoặc do cơ quan thuế đặt in để bán.

- Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý.

· Nội dung trên hóa đơn đã lập:

V Nội dung bắt buộc: phải thể hiện trên cùng một mặt giấy.

- Tên loại hóa đơn. Trường hợp hóa đơn còn dùng như một chứng từ khác thì có thể đặt thêm tên khác kèm theo, nhưng phải ghi sau tên loại hóa đơn.

Ví dụ: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG – PHIẾU BẢO HÀNH. Đối với hóa đơn xuất khẩu có thể có tên gọi khác như INVOICE, COMMERCIAL INVOICE…

- Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn. Ký hiệu hóa đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và năm phát hành hóa đơn.

- Tên liên hóa đơn: Mỗi số hóa đơn có từ 2 liên đến tối đa là 9 liên.

- Số thứ tự hóa đơn: gồm 7 chữ số trong một ký hiệu hóa đơn.

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

- Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.

Đối với hóa đơn GTGT, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế GTGT, phải có dòng thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng số tiền phải thanh toán.

- Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày lập hoá đơn.

- Tên tổ chức nhận in hoá đơn

- Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Nếu cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt. Trường hợp hoá đơn xuất khẩu chỉ sử dụng một ngôn ngữ thì sử dụng tiếng Anh.

- Doanh nghiệp vừa có bán hàng trong nước vừa bán hàng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan được sử dụng hoá đơn GTGT cho cả hai hoạt động trên.

V Nội dung không bắt buộc: có thể tạo thêm các thông tin khác, kể cả tạo lô-gô, hình ảnh trang trí hoặc quảng cáo. Cỡ chữ của các thông tin tạo thêm phải nhỏ hơn cỡ chữ nhỏ nhất của các nội dung bắt buộc.

V Một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc:

- Hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hoá đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in không nhất thiết phải có chữ ký người mua.

- Các trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua yêu cầu người bán phải lập hoá đơn có đầy đủ các nội dung:

+ Hóa đơn tự in của siêu thị, trung tâm thương mại không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của người mua, dấu của người bán.

+ Tem, vé: tem, vé có mệnh giá in sẵn không nhất thiết phải có chữ ký người bán, dấu của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký người mua.

+ Các trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tạo và phát hành hóa đơn

V Tạo hoá đơn tự in: Có hai loại đối tượng được tạo hoá đơn tự in:

1. Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo in hóa đơn khi có MST gồm:

- Doanh nghiệp thành lập trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh.

- Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ năm (05) tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn.

2. Doanh nghiệp không thuộc đối tượng trên có đủ các điều kiện sau:

- Có MST, có doanh thu, có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền).

- Là đơn vị kế toán theo Luật Kế toán và có phần mềm bán hàng gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn được tự động chuyển vào phần mềm kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.

- Không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hành xử phạt mà tổng số tiền phạt vi phạm dưới 20 triệu đồng trong vòng 365 ngày tính liên tục từ ngày thông báo phát hành hoá đơn tự in lần đầu trở về trước.

- Tổ chức nêu trên trước khi tạo hoá đơn phải ra quyết định áp dụng hoá đơn tự in gửi cho cơ quan thuế (mẫu số 5.8 Phụ lục 5 Thông tư 153).

V Tạo hóa đơn điện tử: được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định về giao dịch điện tử. Việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

XUÂN THỦY, ACCACÁC NỘI DUNG KHÁC

 
Trang Chủ   |    Giới Thiệu   |    Sản Phẩm   |    Diễn Đàn   |    Liên Hệ   |    Tin Tức

Copyright © Perfect Software Co.,Ltd, 2005. All Rights Reserved

Site info
perfect.com.vn
Cài đặt toolbar