WEBSITE SEARCH
Hướng Dẫn Sử Dụng
Quản Lý Hóa Đơn
Quản Lý Kho
Quản Lý Bán Hàng
Quản Lý Cầu Đường
Download
Quản Lý Bán Hàng Trực Tuyến - WA
Quản Lý Bán Hàng - 172 MB
Quản Lý Hóa Đơn - 70 MB
Quản Lý Kho - 160 MB
Quản Lý Học Phí - WA
Quản Lý Cầu Đường - WA
Hỗ Trợ Phần Mềm
 
TƯ VẤN HỖ TRỢ
 Nguyễn Đức Hồ
Hotline: 0983.89.89.11
--------
Công Ty Phần Mềm Hoàn Hảo
 
TP. Hồ Chí Minh
122 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.


 
Long An
Số 3 Đường Số 3, KDC Kiến Phát, Phường 6, TP.Tân An, Long An.
Điện thoại: 0272.6504722

 Phần Mềm
Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Quản Lý Cầu Đường

Phần I: Hướng Dẫn Cơ Bản


Phần II: Thiết Lập NhanhPhần III: Hướng Dẫn Nâng Cao

PHẦN I: HƯỚNG DẪN CƠ BẢN

       Đăng nhập

       Ta tiến hành truy cập vào địa chỉ sau:

        http://cauduong.perfect.com.vn

        Chức năng và cách sử dụng các thanh công cụ.

        1. Trang Chủ: Xem thông tin cầu đường, lịch sử cầu đường.

Trang chủ quản lý cầu đường

       2. Hệ Thống: Dùng cho thành viên đăng nhập, đăng xuất.

Danh mục hệ thống

Đăng nhập: Thành viên đăng nhập vào để quản lý thông tin cầu đường.

Đăng xuất: Đăng xuất khỏi tài khoản.

       3. Danh Mục: Dùng cho thành viên quản lý tất cả các thông tin về loại đường, loại kết cấu, nhóm đơn vị, đơn vị quản lý, tỉnh/thành, quận/huyện, xã/phường.

Danh mục cầu đường

        Danh Mục Loại Đường: Quản lý thông tin phân loại đường như: Quốc lộ, tỉnh lộ, địa phương,...

        Danh Mục Loại Kết Cấu: Quản lý thông tin loại kết cấu đường như: Lộ nhựa, bê tông nhựa, sỏi đỏ,...

        Danh Mục Nhóm Đơn Vị: Quản lý phân nhóm đơn vị quản lý.

        Danh Mục Đơn Vị Quản Lý: Quản lý thông tin đơn vị quản lý như: tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại,...

        Danh Mục Tỉnh/ Thành Phố: Quản lý thông tin các tỉnh, thành phố trong cả nước.

        Danh Mục Quận/ Huyện: Quản lý thông tin các quận, huyện thuộc tỉnh, thành.

        Danh Mục Phường/ Xã: Quản lý thông tin các xã, phường thuộc quận, huyện.

        4. Chức Năng:  Dùng cho thành viên quản lý thông tin cầu đường.

Quản lý cầu đường

        Quản Lý Đường: Quản lý các thông tin về đường như: Số hiệu, tên đường, điểm đầu, điểm cuối, chiều dài,...

        Quản Lý Cầu: Quản lý các thông tin về cầu như: Tên cầu, chiều dài, chiều rộng, tải trọng, thuộc đường nào, đơn vị nào quản lý,...

        5. Trợ Giúp: Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm.

Trợ giúp quản lý cầu đường

PHẦN II: THIẾT LẬP NHANH

PHẦN III: HƯỚNG DẪN NÂNG CAO

        1. Trang Chủ: Xem thông tin cầu đường, lịch sử cầu đường.

Trang chủ quản lý cầu đường

        Thông tin đường

        Thông tin cầu

        Tùy chỉnh hiển thị cột:   

        thông tin cầu -> tùy chỉnh cột hiển thị -> đánh dấu                vào ô cần hiển thị -> thực hiện

        Phục hồi: thông tin cầu -> phục hồi   

       2. Hệ Thống: Dùng cho thành viên đăng nhập, đăng xuất.

Danh mục hệ thống

Đăng nhập: Thành viên đăng nhập vào để quản lý thông tin cầu đường.

Tài khoản: user0001

Mật khẩu: user0001

Đăng xuất: Đăng xuất khỏi tài khoản.

Trên phần thông tin đăng nhập chọn Log out?

       3. Danh Mục: Dùng cho thành viên quản lý tất cả các thông tin về loại đường, loại kết cấu, nhóm đơn vị, đơn vị quản lý, tỉnh/thành, quận/huyện, xã/phường.

Danh mục cầu đường

        Danh Mục Loại Đường

        Danh Mục Loại Đường Thêm Mới: danh mục -> thêm mới -> lưu.

       

        Xóa -> chọn dòng cần xóa -> Ok   

       

        Danh Mục Loại Kết Cấu   

    (Thêm mới, xem, sửa tương tự loại đường)   

        Danh Mục Nhóm Đơn Vị

    (Thêm mới, xem, sửa tương tự loại đường)   

        Danh Mục Đơn Vị Quản Lý

    (Thêm mới, xem, sửa tương tự loại đường)    

        Danh Mục Tỉnh/ Thành Phố

    (Thêm mới, xem, sửa tương tự loại đường)    

        Danh Mục Quận/ Huyện

    (Thêm mới, xem, sửa tương tự loại đường)    

        Danh Mục Phường/ Xã

    (Thêm mới, xem, sửa tương tự loại đường)    

        4. Chức Năng: Dùng cho thành viên quản lý thông tin cầu đường.

Quản lý cầu đường

        Quản Lý Đường

        Cập Nhật Đường

        Thêm Mới Đường -> Lưu

        Quản Lý Cầu

        Thêm Mới Cầu

        Xem Thông Tin Cầu

        Tùy Chỉnh Cột Hiển Thị

        5. Trợ Giúp: Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm.

Trợ giúp quản lý cầu đường

 
Trang Chủ   |    Giới Thiệu   |    Sản Phẩm   |    Diễn Đàn   |    Liên Hệ   |    Tin Tức

Copyright © Perfect Software Co.,Ltd, 2005. All Rights Reserved

Site info
perfect.com.vn
Cài đặt toolbar