WEBSITE SEARCH
Hướng Dẫn Sử Dụng
Quản Lý Hóa Đơn
Quản Lý Kho
Quản Lý Bán Hàng
Quản Lý Cầu Đường
Download
Quản Lý Bán Hàng Trực Tuyến - WA
Quản Lý Bán Hàng - 172 MB
Quản Lý Hóa Đơn - 70 MB
Quản Lý Kho - 160 MB
Quản Lý Học Phí - WA
Quản Lý Cầu Đường - WA
Hỗ Trợ Phần Mềm
 
TƯ VẤN HỖ TRỢ
 Lưu Minh Trung
Hotline: 0915.755.937
 Đào Như Ngọc
Hotline: 0983.89.89.11
--------
Công Ty Phần Mềm Hoàn Hảo
 
TP. Hồ Chí Minh
122 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.


 
Long An
Số 3 Đường Số 3, KDC Kiến Phát, Phường 6, TP.Tân An, Long An.
Điện thoại: 0272.6504722

 Phần Mềm
Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Quản Lý Hóa Đơn


 

Phần I: Hệ Thống & Dữ Liệu


Phần II: Thiết Lập NhanhPhần III: Trợ Giúp

PHẦN I: HỆ THỐNG & DỮ LIỆU

1.1 HỆ THỐNG

Đăng nhập

Cách 1: Ta tiến hành theo các bước như sau:

Start -> All Programs -> Hoàn Hảo Software -> Quản Lý Hóa Đơn-> Quản Lý Hóa Đơn

Cách 2: Nhấn chuột vào biểu tượng Quản Lý Hóa Đơn trên Desktop

Đăng nhập: màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại như hình dưới

Tài khoản: admin Mật khẩu "bỏ trống" chọn Đồng ý.

Tài khoản admin là tài khoản mặc định của hệ thống và không thể xóa.

Kết thúc

Chọn Hệ Thống -> Kết Thúc để thoát khỏi phần mềm

1.2 NGƯỜI DÙNG

• Để thêm hoặc thay đổi thông tin người dùng ta chọn Người dùng từ menu chính.

• Tại cửa sổ này cho phép ta Thêm, Sửa, Xóa.

+ Thêm tài khoản người dùng: ta điền các thông tin cần thiết cho người dùng như hình dưới và chọn Lưu hoặc đóng

+ Sửa tài khoản người dùng: ta chọn người dùng cần sửa và chọn sửa từ menu sau đó ta tiến hành thay đổi các thông tin cần thiết và chọn lưu.

+ Xóa tài khoản người dùng: ta chọn người dùng cần xóa và chọn xóa từ menu. Ngoài ra ta có thể dùng menu chuột phải để các thao tác được dể dàng hơn.

1.3. ĐƠN VỊ

• Để thiết lập thông tin công ty ta chọn Đơn vị trên thanh menu chính.

• Sau khi chọn đơn vị từ menu ta bắt đầu nhập các thông số cần thiết và lưu lại

1.4 THAY ĐỔI MẬT KHẨU NGƯỜI DÙNG HIỆN TẠI.

Chức năng này cho phép người sử dụng có thể tự thay đổi mật khẩu cho mình.

Để thay đổi mật khẩu ta cần nhập mật khẩu cũ và nhập 2 lần mật khẩu mới.

1.5 TÙY CHỌN.

Dùng để định dạng dữ liệu, cấu hình trang in .

1.6 DỮ LIỆU

Đây là chức năng quang trọng không thể thiếu của phần mềm. chức năng này giảm thiểu tối đa việc thất thoát hoặc mất dữ liệu khi có sự cố máy tính xảy ra.

• Sao lưu dữ liệu: ta chọn Sao lưu từ menu chính, chọn nơi cất giữ dữ liệu( ví dụ: D:\Backup. ) và Thực hiện.

• Phục hồi dữ liệu: để phục hồi dữ liệu khi có sự cố máy tính (cài lại máy tính, thay đổi máy tính…) ta chọn Phục hồi từ menu chính, chọn dữ liệu cần phục hồi và Thực hiện.

PHẦN II: THIẾT LẬP NHANH

2.1 KHÁCH HÀNG

Chức năng này cho phép

• Xem thông khách hàng (KH)

• Thêm một khách hàng mới

• Sửa thông tin khách hàng

• Xóa khách hàng.

• Tìm kiếm

+ Thêm: ta nhập các thông tin cần thiết của KH và tiến hành lưu dữ liệu.

+ Sửa: ta chọn KH cần sửa, sửa lại thông tin KH đó và tiến hành lưu.

+ Xóa: ta chọn KH cần xóa và chọn xóa từ menu.

+ Tìm kiếm: để tìm kiếm KH ta nhập tên khách hang vào ô trên cùng của danh sách khách hành (xem hình).

Ngoài ra ta cũng có thể sử dụng menu chuột phải để thao tác nhanh hơn.

2.2 HÀNG HÓA

Lưu ý: Hàng hóa với mã là MD là hàng hóa mặc định của phần mềm. ta có thể thay đổi thong tin loại hàng hóa này.

2.3 TẠO HÓA ĐƠN

Ta bắt đầu tạo hóa đơn. Ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: tạo Hóa Đơn trống.

Bước 2: chọn đơn vị.

Bước 3: nhập mã hóa đơn (ký hiệu).

Bước 4: nhập số hóa đơn

Bước 5: chọn loại tiền.

Bước 6: chọn hàng hóa, ở đây ta có thể chọn loại hàng giảm giá, và ghi chú cho loại hàng hóa đó.

Bước 7: Lưu

Hình chi tiết:

Xem hóa đơn: để xem hóa đơn ta chọn xem và nhập Ký hiệu Hóa đơn, Số Hóa Đơn vào như hình

Ngoài ra ta có thể In, In Phiếu Thu, Xem trước Phiếu từ menu.

2.4 BẢNG KÊ

Xóa hóa đơn: ta chọn vào hóa đơn cần xóa và thự hiện xóa.

Xem hình chi tiết:

In Phiếu Thu: ta chọn vào Phiếu Thu cần In và nhấn chọn In Ta chọn nút để bắt đầu in Phiếu Thu ra giấy.

PHẦN III: TRỢ GIÚP

3.1 LIÊN HỆ

Để liên hệ với chúng tôi qua Email, chọn Liên Hệ từ menu chính, nhập đầy đủ thông tin hỗ trợ, chọn Gửi.

3.2 ĐĂNG KÝ

Để đăng ký phần mềm vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cấp mã đăng ký và kích hoạt.

 
Trang Chủ   |    Giới Thiệu   |    Sản Phẩm   |    Diễn Đàn   |    Liên Hệ   |    Tin Tức

Copyright © Perfect Software Co.,Ltd, 2005. All Rights Reserved

Site info
perfect.com.vn
Cài đặt toolbar